Aeroport corporatiu si! “We can”


Com que el tema de l’Aeroport-corporatiu a l’Anoia és un tema candent, he aprofitat la ben entesa d’un fòrum al facebook, en el grup dels Igualadins/es, i he fet un resum de les respostes d’un bon professional que està implicat en el tema, en Marc Bausili Cuadras, que ha donat a tothom que ha volgut preguntar i al qual agreixo enormement les seves clares explicacions. Si el projecte està en mans de gent tan professional com ell, sinó tira endavant no serà perquè no s’estan fen les coses ben fetes, agrair també la gran implicació de la UEA en el tema, entre tots “we can”.

Les explicacions d’en Marc estan posades per ordre cronològic a les seves respostes al facebook, sense cap intenció de ordre temàtic, ja em perdonareu, però el contingut és lo interessant, no el ordre, ni la forma, sinó el fons.

Aeroport corporatiu-empresarial que la Generalitat de Catalunya vol promoure a través del DPTOP.

Primerament dir-vos que estic vinculat amb aquest projecte.

Medi ambient: aquest és un tema primordial en qualsevol projecció d’una nova infraestructura. De fet la llei estableix que en qualsevol projecte s’hi ha d’incloure un Estudi d’Impacte Ambiental.

Respecte als propietaris afectats, és un tema que en parlaré més tard, però tingueu en compte que en qualsevol cas, l’Incasol paga molt bé les expropiacions respecte el Ministeri de Foment.

Pel tema dels sorolls i el perill he de comentar que ja s’ha realitzat un estudi d’Impacte sonor i que les petjades de so conflictives queden dintre del SGA. A més es proposa una operativa en la que les operacions passaran per sobre dels polígons del Pla de les Gavarreres i Plans d’Arau.

Respecte el perill dos esclariments: l’operativa no sobrevola territori residencial, i a més el multi motors a reacció són més segurs que els mono motors de pistons que operen en l’actualitat.

Respecte l’acte convocat per la UEA a l’Ateneu Igualadí es van sentir les ponències del Sr. Queralt, President de BAiE (lobby aeronàutic) i el Sr. Franc Sanmarti, Director de marketing de TaxiJet (empresa del sector interessada a ubicar-se a Igualada). A part el Sr. Ramon Felip, president de la UEA, va manifestar el suport de l’entitat que presideix, a la iniciativa promoguda des del Consorci de l’Aeròdrom.

Hi diversos professionals del sector darrera aquesta proposta i està molt ben fonamentada tècnicament.

El tema d’un Sabadell 2 és demagògia, l’autovia A2 té un espai reservat juntament amb el futur eix ferroviari per a ser desplaçada. A priori no hi ha presa per executar aquesta obra, però la designació de l’aeròdrom per ubicar el nou Aeroport Empresarial podria agilitzar aquest tema. El tema del polígon, millor el polígon que sol habitable.

Quins perills rodegen la pista? Realment hi ha un punt relativament conflictiu per a l’operativa aeronàutica, però ningú la mencionat!! Punt crític que esta totalment resolt per la proposta tècnica que hem elaborat.

Respecte al tema de les parades de motor…. Com ja he dit, l’increment que es preveu en operacions serà assumit per multi motors.

El problema de Sabadell és diametralment oposat al de l’Aeròdrom de l’Anoia. Sabadell esta rodejat de vivendes! A mes a Sabadell es vola VFR, aquí es proposa IFR, molt més segur.

La pista de Sabadell fa 900 m, Igualada 836 m de LDA i 900 m la de TORA.

Respecte el SGA, no conec el de Sabadell, però a Igualada hi ha reservades inicialment 120 Ha.

Respecte perquè no s’ha fet abans. Perquè per desgracia al nostre país la Burocràcia actua molt lentament. Hi ha un PD d’Aeroport vigent des de l’any 95. S’han presentat diverses modificacions, i finalment el passat mes de Juliol es va publicar el PEU de l’Aeròdrom. Aquesta és la llei que articula i regula els usos dels terrenys afectats pel SGA de l’Aeròdrom. Si no s’ha fet abans, i aquí aprofito per enllaçar amb el tema de les expropiacions, és perquè molta gent hi ha presentat al·legacions.

Si que és veritat que queden uns pocs propietaris que es veuen afectats per les expropiacions que l’Incasol va notificar el mes passat, però si mireu amb detall el Cadastre actual i el de fa 15 anys us adonareu, que la majoria de les parcel·les afectades han estat adquirides per societats.

Respecto la gent que vol especular amb el Sòl, i esta clar que és més rendible edificar que tenir terres de conreu, però a vegades s’ha d’estar per sobre dels interessos d’uns pocs (uns pocs que han fet molt mal especulant amb el sòl i la vivenda) i pensar en el bé de la majoria. I és evident que una infraestructura com aquesta amb tots els usos derivats pot ser molt favorable, no només per la ciutat d’Igualada sinó per tota la comarca.

Tots els temes urbanístics estan recollits al Pla parcial de les comarques de la Catalunya Central. Aquest document regula els usos urbanístics de tota la zona central de Catalunya.

Aquesta infraestructura crearia un munt de llocs de treball. Un tema molt crític a la nostre comarca, que per als que no ho sàpiguen que és la que té els índexs d’atur més alts de Catalunya.

El que es proposa no és un aeroport esportiu. Això és el que ja tenim. Es proposa una millora de les instal·lacions per poder rebre altre tipus de tràfics. Això en cap cas vol dir que es faci fora a la gent que actualment opera al camp de vol.

Finançament….

És un tema complex. Inicialment el Pla d’Aeroports 2005/12 pressuposta 1.200 M€ per a la millora de les instal·lacions aeroportuàries de Catalunya i la creació inicialment de tres noves instal·lacions.

D’aquests 1.200 M€ el Ministeri de Foment en pagava uns 900-1000 M€ i la generalitat els 200-300 M€ restants. La veritat es que dels que ha posat el Ministeri han anat “integrament” a la nova T-Sud del Prat.

Els que aporta la Generalitat van destinats a millorar les infraestructures actuals (de fet per Igualada-Odena ja n’hi ha pressupostats 34 M€) i ha construir-ne 3 de noves: L’aeroport de Lleida (que ja s’està executant al Guaire, una futura instal·lació a les terres de l’Ebre i el popular Aeroport corporatiu.

Respecte si la infraestructura pot ser deficitària….

Aventurar-se a pronosticar el futur “econòmic” d’una possible instal·lació d’aquest tipus es molt agosarat. Cal remarcar que ha diferencia de l’aviació comercial regular que en els últims anys ha incrementat en un 10% any rere any el volum de negoci (si be la crisi la afectat) el mercat corporatiu ha crescut els últims anys un 20% cada any, i segons es preveu la crisi no l’afectarà en excés.

Respecte el tema del dèficit per a les institucions: Heu de saber que de la Red d’Aeroports que controla AENA només 3 o 4 (segons es faci el càlcul) són rentables. Tots els altres són deficitaris (entre ells Sabadell, Reus i Girona) i aquests costos els assumeix l’estat.

Per altra banda el nostre cas seria diferent. Aquesta infraestructura dependria de Barcelona, no de Madrid i en aquesta línea cal remarcar que la política de la Generalitat en infraestructures aeronàutiques és implantar un model de gestió mixta (sector públic/sector privat) com el que s’utilitzarà al nou aeroport de Lleida – El Guaire.

Per la meva experiència en el sector privat i en el públic et puc assegurar que un negoci deficitari gestionat per un ens públic, pot ser totalment productiu sota les mans privades. Als fets em remeto: Iberia, Telefònica, …. (i tot un seguit d’empreses que eren estatals i es van privatitzar perquè eren deficitàries).

Prefereixo pagar els meus impostos i que la generalitat els malgastí en infraestructures deficitàries a l’Anoia (on estem mol necessitats de llocs de treball) que no pas que els inverteixin en infraestructures deficitàries al Vallès, al Bages o a altres comarques més afavorides.

Cal que quedi clar que el desplaçament de l’autovia no es farà!! Almenys inicialment. La proposta que ara s’ha presentat no contempla aquesta opció.

El projecte no es farà públic de moment.

Estem pendents de que el DPTOP publiqui un concurs per a l’adjudicació de l’aeroport corporatiu.

Aquest estudi és part de la memòria que s’està preparant per presentar a la generalitat, per tant la informació que conte s’ha de guardar amb discreció. No ens interessa que les altres possibles candidatures coneguin les dades concretes de la nostre proposta.

L’acte de dimarts passat estava convocat per la UEA. Ells intenten donar suport a la candidatura des d’un altre vessant. no tècnic, sinó aglutinant a tots els agents socioeconòmics de Catalunya que sigui possibles per recolzar la nostra candidatura.

Cal que sapiguem que en aquest món tan polititzat en el que vivim, pot resultar que un emplaçament amb les millors característiques tècniques per ubicar l’aeroport, perdi el concurs enfront un altre emplaçament amb pitjors característiques tècniques però amb un clar suport de la societat (sindicats, patronal, associacions…)

Per això va ser important l’acte de la UEA, i serà important que n’organitzin més.

L’actual president del consorci és el Sr. Guissado (l’ alcalde d’Òdena) i el Sr. Aymami és el vicepresident.

En el tema de les afectacions/avantatges, és difícil definir-ho sense tenir clar a priori com es replantejarà el sòl industrial dintre el SGA i altres consideracions tècniques. En aquest aspecte aclarir-te que ja s’està executant un informa de les afectacions econòmiques i socials (en termes d’ocupació) que aquesta infraestructura pot suposar per a la nostre comarca.

Definir quan es tardarà a aprovar i executar l’obra…

Per desgracia en aquest país la Burocràcia és molt lenta. De moment estem esperant que la Generalitat, a través del DPTOP publiqui el concurs per a la ubicació de l’aeroport corporatiu. Es preveu, almenys així ho van manifestar el conseller Nadal i el Dr. General de la matèria el Sr. Balaguer, que abans de final d’any sortiria l’esmenta’t concurs.

Si les coses es fan amb diligencia, però correctament, aquesta infraestructura pot alleujar la crisi a curt termini (amb la creació de molts llocs de treball en l’execució d’obra) i pot crear un teixit industrial necessitat d’altres àmbits d’ocupació (a curt/llarg termini).

Referent a si tenim possibilitats. Personalment crec que si, i que em de lluitar per aconseguir el corporatiu (empresarial), però malauradament aquesta decisió serà política (crec).

Per últim “defensar al polític”. Encara que no fossin presents a l’acte de la UEA, he de confessar que tant el Sr. Aymami com el Sr. Guissado s’han implicat moltíssim en aquest projecte. Per posar-te un exemple us diré que, donat que tots els implicat tenim agendes molt atapeïdes, la majoria de reunions realitzades per al seguiment de la redacció del projecte s’han realitzat en dissabtes, diumenges i festius a hores estrambòtiques.

En aquest sentit, personalment, agreixo el gran recolzament que estem tenint de les administracions locals.

Ha de quedar clar que a vegades és més important el treball que es fa a l’ombra que no sortir a la foto de torn. Si bé és veritat que s’ha d’agrair el suport que ha donat tota la gent que estava a la foto del dimarts a l’Ateneu, la veritat és que els que més hem treballat i estem treballant per a que aquest projecte tiri endavant no hi érem a la foto.

Referent al tipus d’empreses….

Principalment si poden ubicar tres tipus d’empreses:

1º- Empreses que ofereixin serveis d’aviació: aquí s’hi inclouen tan empreses com Taxijet (que va estar present a l’acte de la UEA) i altres de l’estil; i empreses que ofereixin serveis de formació, com les que actualment tenim a l’aeròdrom i altres que es puguin incorporar.

2º- Empreses que ofereixin serveis a l’aviació: això inclou manteniment d’aeronaus, “handling“, restauració, hotels,….

3º – Empreses d’altres sectors que ofereixin una sinergia amb la infraestructura aeroportuària: aquestes no tenen perquè estar instal·lades pròpiament al SGA reservat per l’aeròdrom però un exemple clar de sinergia seria el Parc Motor, la possibilitat de consolidar el polígon del Consorci de la Zona Franca….

Referent al tipus d’operació només puc comentar que es proposen aproximacions de precisió amb ILS CAT I.

Respecte al tema de las SLO, s’ha estudiat seguint la normativa que es defineix a l’Annex 14 d’OACI i els resultats de l’estudi són positius.

Cal remarcar que encara que es parli d’aeroport corporatiu/empresarial, aquesta ha de ser una instal·lació en que tot anoienc (o no anoienc) pugui trobar una oportunitat de negoci o de servei; no nomes els empresaris.

S’ha realitzat un estudi d’impacte sonor i la petjada de so nociva (la que marca la llei) queda integrament dintre el SGA.

Respecte a Sabadell…

A Sabadell no es posarà sistema IFR ni es faran moltes mes millores (ja s’ha ampliat la CWY i s’ha fet la nova torre) simplement perquè AENA (que és la gestora del camp no hi te gaire interès.

Us puc assegurar que si no fos per les pressions polítiques que hi ha hagut des de Barcelona, AENA ja hauria desmantellat el camp de vol i hauria requalificat els terrenys per fer-hi més vivendes o quelcom que li donés més redit que l’aeroport.

Aprofito per comentar-vos a tots que properament convocarem una roda de premsa per explicar des d’un punt de vista més tècnic i no polític la nostre candidatura; i que també esta en procés la publicació d’una web on es pugui recollir tota la informació en relació aquest projecte; perquè el que és molt important és que tots aquells que ens hi sentim implicats podem estar informats de com van les coses.

Resum de les explicacions d’en Marc Bausili Cuadras.

Quant a josepmtorras

Definit per una filla meva!!!: Polític apolític, mig anarkista i mig convergent, mig de dretes i mig d'esquerres, tot depen del canto per on es miri, entre conservador modern i lliberal de paraula... Definit per mi mateix: Sóc un animal rumiant, m’explico, ho llegeixo i escolto tot sense pair i desprès a casa per la nit rumio, el que he vist, llegit i escoltat i en aquest bloc vull posar les meves cabòries, idees, esbossos de les meves moltes caparrades i també les meves fotografies, com a cultiu del meu "ego". Em considero humanista i lliberal i no tolero la mentida ni la hipocresia encara que educadament l’aguanti. Considero que és la pitjor ofensa que et poden fer és prendre’t per babau i desgraciadament aquest sembla que és l’esport nacional. Em fereix la sensibilitat el poc respecte pels demés i la grolleria. Sóc molt autodidacta i vull advertir que ningú m’ha de dir com he pensar o fer, si bé estic obert a aprendre de tothom, però no a repetir la lliçó ni els tòpics de ningú, sempre prefereixo tenir les meves pròpies idees escoltant les altres opinions, rumiant i traient conclusions per mi mateix. Sóc un fan de de la intel·ligència encara que sigui tan escassa. I de la gent senzilla i humil, dels quals puc dir que encara tinc molt a aprendre, els llestos i els espavilats no formen part dels meus essers preferits.
Aquesta entrada ha esta publicada en Posts en Català. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s